Bezpieczeństwo w szkołach
Kamery w szkole, profilaktyka bezpieczeństwa

Witamy Państwa na stronie informacyjnej o MONITORINGU SZKÓŁ.
Opracowanie ma na celu przybliżenie dyrektorom szkół zastosowania kamer i podjęcia trafnych decyzji.

Profilaktyka bezpieczeństwa w szkole

Profilaktyka bezpieczeństwa dotyczy szczególnie fizycznych zagrożeń, na które narażeni są uczniowie uczęszczający do szkół.

Programy tworzone z uwzględnieniem elementów profilaktyki bezpieczeństwa mają charakter dostosowania technicznego do wymagań nałożonych na władze szkoły przez polskie prawo. Działania profilaktyczne w szkołach polegają między innymi na :

 • systematycznej edukacji nauczycieli w zakresie zdolności rozpoznawania zagrożeń oraz umiejętności zachowań w tych sytuacjach
 • wspomaganiu i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bhp
 • wprowadzeniu w większym zakresie do pracy dydaktyczno-wychowawczej tematyki bezpiecznych zachowań i postaw uczniów
 • wzmożeniu opieki i nadzoru kadry pedagogicznej nad dziećmi w czasie i w miejscach, gdzie wypadki zdarzają się najczęściej (korytarze, sale gimnastyczne i boiska szkolne) i na zajęciach z wychowania fizycznego oraz podczas przerw między lekcjami ciągłym rozpoznawaniu i eliminowaniu zagrożeń w szkołach i placówkach, m.in.
  • poprzez poprawę warunków technicznych obiektów z uwzględnieniem rozwiązań organizacyjnych
  • zapoznaniu nauczycieli z rozporządzeniem MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  • przeszkoleniu kadry pedagogicznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Obok zagrożeń fizycznych w szkołach pojawiają się zagrożenia wynikające z pewnych patologicznych zachowań samych uczniów. Z tego powodu coraz większa liczba szkół wprowadza takie środki techniczne, jak monitoring wizyjny, by umożliwić kontrolę zachowań uczniów. Wprowadzenie systemu monitoringu poprzedza analiza form zagrożeń występujących w szkole, które mogą być wykryte przez monitoring wizyjny. W tabeli przedstawiono zagrożenia wewnątrz budynku szkoły możliwe do wykrycia przez system kamer.

Kradzieże

Kradzieże w szatniach, salach komputerowych
 • kradzieże rzeczy osobistych w klasach
 • kradzieże w szatni
 • kradzieże mienia szkolnego
 • kradzieże w sali komputerowej

Dewastacja mienia szkoły

Dewastowanie mienia szkoły, grafitii na ścianach, chuligaństwo
 • niszczenie sprzętu w klasach
 • pisanie po ścianach
 • dewastacje w toaletach
 • niszczenie wystroju szkoły
 • śmiecenie

Zastraszanie

Zastrasznie młodszych uczniów
 • zastraszanie młodszych uczniów
 • wymuszenia

Przejawy agresji fizycznej wśród uczniów

Przejawy agresji fizycznej wśród uczniów
 • poszturchiwanie
 • popychanie z zamiarem zrobienia krzywdy
 • uderzanie przedmiotami
 • plucie
 • bójki
 • pobicia

Wejście na teren szkoły osób niepowołanych

Wejście na teren szkoły osób niepowołanych
 • dilerzy narkotyków
 • złodzieje
 • inne osoby stanowiące zagrożenie dla uczniów

Zagrożenia związane z używkami

Papierosy, narkotyki, alkohol
 • palenie papierosów
 • handel narkotykami
 • spożywanie alkoholu (dyskoteki szkolne)

Możliwości monitoringu wizyjnego w szkołach

Cel stosowania monitoringu wizyjnego w szkołach najczęściej sprowadza się do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły. Zwolennicy monitoringu w szkołach uważają, że już sama świadomość bycia obserwowanym wymusza bardziej kulturalne i przemyślane zachowania. Im większa szkoła, tym większe prawdopodobieństwo przemocy. Trudniejsza jest bowiem identyfikacja uczniów, a anonimowość i zagęszczenie wzmagają agresję, która w większości przypadków ujawnia się właśnie na zatłoczonych schodach, korytarzach, holach i w barach szkolnych, mniej zaś w samych klasach. Jednak nawet bardzo dobra edukacja nie rozwiąże tego problemu, natomiast monitoring może go znacznie ograniczyć.

Zarejestrowane sytuacje mogą być często jedynym dowodem przestępstwa, gdy świadkowie takich zdarzeń nie chcą "zeznawać", najczęściej w obawie o własne bezpieczeństwo. Ze względu na charakter i wielkość obiektu (duża liczba pomieszczeń, rozległy obszar monitorowania) oraz występujące często ograniczenia finansowe placówek oświatowych, monitoring stosowany w większości z nich jest mało precyzyjny.

Jednym z podstawowych założeń monitoringu jest kontrola osób wchodzących na teren szkoły i dlatego należy objąć nim wszystkie możliwe wejścia na teren budynku. Należy prowadzić taki monitoring, aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja osób wchodzących. Taki podgląd zapewnią kamery umieszczone w bliskiej odległości od wejścia lub kamery z wąsko kątowymi obiektywami (długie ogniskowe) które będą miały w swoim polu widzenia jedynie drzwi wejściowe. Takie rozwiązanie zapewnia, że na zarejestrowanym materiale znajdą się informacje szczegółowe na temat wyglądu potencjalnego sprawcy wykroczenia, które może mieć miejsce na terenie szkoły. Inne miejsca, w których powinny znaleźć się kamery to korytarze i szatnie. Szczególnie w tych pomieszczeniach kamery powinny być umieszczone wysoko. Usytuowanie takie zapewni z jednej strony większą powierzchnię podglądu, z drugiej – zabezpieczenie samego sprzętu. Ze względu na charakter pomieszczenia (korytarz jest zazwyczaj długi i wąski) należy zastosować większą liczbę kamer. Wówczas należy tak rozmieszczać kamery, aby każda z nich miała drugą w swoim polu widzenia (np. na dwóch przeciwległych końcach korytarza).Zapewni to możliwość zarejestrowania ewentualnego sprawcy uszkodzenia jednej z kamer.

Najbardziej dyskusyjnym miejscem montowania kamer są łazienki i ubikacje. Z punktu widzenia dyrektorów szkół, właśnie w tych miejscach dochodzi do największej liczby aktów chuligaństwa. Często również pomieszczenia te wykorzystywane są jako palarnie papierosów. Uwzględniając te fakty, władze większości szkół decydują się na monitoring w tych pomieszczeniach. Podgląd prowadzony jest przez monitorowanie całego pomieszczenia, bez bezpośredniego podglądu kabin. Jeszcze innym miejscem stosowania monitoringu są tereny wokół szkoły, tj. place zabaw, boiska, baseny, parkingi lub inne miejsca szczególnie uczęszczane przez młodych ludzi.

Ze względu na duże monitorowane powierzchnie (boisko) za pomocą niewielkiej liczby kamer, monitoring w tej sytuacji pełni najczęściej funkcję ogólnego nadzoru – bez identyfikacji osób. Przy takim rodzaju monitorowania nie ma możliwości zidentyfikowania rysów twarzy, ale można zidentyfikować sposób ubioru osoby. Z tego powodu ważne jest zastosowanie obrazu kolorowego, wraz z jego zaletami identyfikacyjnymi.

Bardzo istotnym elementem każdego monitoringu, a w szczególności w tego typu obiektach, jest aspekt psychologiczny. Należy to wykorzystać stosując atrapy kamer, które znacznie zwiększają „optycznie” liczbę monitorowanych miejsc oraz obniżają koszt całego systemu monitoringu. Należy jednak pamiętać, że jeżeli coś się stanie w zasięgu kamery atrapy i nie zostaną podjęte żadne czynności wyjaśniające dane negatywne zdarzenie, w łatwy i szybki sposób uczniowie zorientują się ze są to tylko atrapy.

Pliki do pobrania

Jeśli chcesz poznać szczegóły na temat ofert firm zajmujących się monitoringiem szkół - wyślij do nas informację. Pomożemy.

Pola oznaczone (*) muszą koniecznie zostać wypełnione.

Osoba odpowiedzialna za monitoring w szkole
Czy szkoła posiada zainstalowany monitoring? Jeśli tak, prosimy o kilka słów na ten temat.
Informacje dodatkowe